Aida Mansoor – selvstændig konsulent og terapeut

Mere end 17 års erfaring med etniske minoritetsfamilier og udsatte familier

• Uddannet Psykoterapeut: Diplom i familieterapi, hvor jeg har udviklet teoretisk og praktiske kompetence til at arbejde med grundlæggende familieterapeutiske tilgange med udgangspunkt i systemisk tænkning og Reflekterende processer i samtalepraksis samt Løsningsorienteret terapi og Narrativ Praksis.

• Uddannet TFT/EFT terapeut (grunduddannelse og overbygningen): TFT bruger kombinationer fra meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med let fingerbankning, efter bestemte mønstre. Dette gøres imens man fokuserer på det ubehag eller den smerte man har til de forsvinder

• Diplom i DSA samt DSA-vejleder uddannelse: Jeg har udviklet kompetencer til at varetage sprogpædagogiske, formidlings- og rådgivningsopgaver i forbindelse med fx undervisning og vejledning i dansk som andetsprog, sproglig evaluering og sprogplanlægning i institutioner og virksomheder.

• Diplom i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledning (DUEK): Jeg har udviklet teoretiske og praktiske kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse og om valg af erhverv. Borgerens interesser og personlige forudsætninger inddrages, men løbende indblik i den samfundsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

• Diplom i æresrelaterede konflikter: Jeg har udviklet teoretiske og praktiske kompetence til at arbejde med begrebet og indsatsområdet. Jeg har fået bredere viden om kulturforståelse og interkulturel kommunikation samt viden om vold i nære relationer, udsatte familier, børn og unge. Jeg har viden om de juridiske rammer og menneskerettigheder på området, risikovurdering samt konflikthåndtering og vanskelige samtaler.

• Læreruddannet siden 1999: Jeg har udviklet kompetence inden for Tosprogsområdet, frivillighed, forældresamarbejde og inddragelse af lokalsamfundet. Jeg har undervist alle klassetrin og har erfaring med alle aldersgrupper.

• Efteruddannelse i forebyggelse af ekstremisme og radikalisering: Jeg har udviklet Konkret viden og færdigheder inden for dette område.

• Certifikat fra Socialstyrelsen til at anvende YLS/CMI.

• MI Grunduddannelse: Motiverende interview/samtaler.

HVAD SIGER MINE KUNDER

Her kan du læse udtalelser af flere af mine kunder, som jeg har haft fornøjelsen at arbejde med.

Jeg har haft samarbejde med Aida Mansoor i 2017, og jeg har været tilfreds med samarbejdet. Jeg har lært Aida at kende som en imødekommende person, som ikke er bange for at stille spørgsmål.
Aida har særlige kompetencer i forhold til kulturforståelse og hun kunne tale familien sprog. Aida er gået til opgaverne med et ønske om at hjælpe familierne og møde dem i øjenhøjde.

Fra Indehaver af privat konsulentvirksomhed - Åbyhøj

I vores fælles sag, var du medvirkende til at styrke Moderen i sin forældrerolle
og vejlede/rådgive moderen med hensyn til grænsesætning for barnet.
Du viste meget fleksibilitet i din tilgang til familien og du var med til at styrke moderens sproglige danskfaglige kundskaber.
Dette blev f.eks. kendetegnet ved, at du forventede, at jeres samtaler foregik uden tolk.

Fra Klaus Morten
Børne-og ungerådgiver- Odense kommune

Aida har været ansat af Børne- og Ungeforvaltningen i det aktuelle samarbejde siden 01.10.2017. Hun har i sit arbejde med både forvaltningen og familien udvist stor professionalisme og engagement. Hun har en naturlig og omsorgsfuld tilgang til de familier, hun arbejder med, hvilket danner grobund for en fin relation mellem hende og familierne, ligesom det danner grobund for et positivt og trygt samarbejde mellem familierne og forvaltningen. Aidas indsats er præget af ordentlighed og respekt for de mennesker, hun møder i sit daglige arbejde.

Fra H.H.
Børne-og ungerådgiver, Odense kommune

YDELSER

Her tilbydes professionelle ydelser indenfor flygtningeområdet, tosprogsområdet og socialt udsatte familier.

Behandling til Private klienter

Tankefeltterapi (TFT) + EFT–behandling (fysiske møder eller over Skype)

Samarbejde med det offentlige

Jeg tilbyder en række forskellige ydelser til det offentlige

Samarbejde med skoler

Jeg tilbyder sparring, vejledning og oplæg/workshops om forskellige emner

Forskellige oplæg og workshop

Jeg tilbyder forskellige workshops og oplæg om forskellige emner

KONTAKT MIG

Aida Mansoor
Selvstændig konsulent
Børne, unge og familieterapeut

Åløkke Allé 5-7
5000 Odense C

www.aidamansoor.dk
am@www.aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top