Hvem er Aida Mansoor?

Aida Mansoor – selvstændig konsulent og terapeut i odense. Uddannet Psykoterapeut, TFT/EFT terapeut, DSA-vejleder Certifikat fra Socialstyrelsen til at anvende YLS/CMI mm.

Mere end 17 års erfaring med etniske minoritetsfamilier og udsatte familier

Uddannet Psykoterapeut: Diplom i familieterapi, hvor jeg har udviklet teoretisk og praktiske kompetence til at arbejde med grundlæggende familieterapeutiske tilgange med udgangspunkt i systemisk tænkning og Reflekterende processer i samtalepraksis samt Løsningsorienteret terapi og Narrativ Praksis.

Uddannet TFT/EFT terapeut (grunduddannelse og overbygningen): TFT bruger kombinationer fra meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med let fingerbankning, efter bestemte mønstre. Dette gøres imens man fokuserer på det ubehag eller den smerte man har til de forsvinder.

Diplom i DSA samt DSA-vejleder uddannelse: Jeg har udviklet kompetencer til at varetage sprogpædagogiske, formidlings- og rådgivningsopgaver i forbindelse med fx undervisning og vejledning i dansk som andetsprog, sproglig evaluering og sprogplanlægning i institutioner og virksomheder.

Diplom i æresrelaterede konflikter: Jeg har udviklet teoretiske og praktiske kompetence til at arbejde med begrebet og indsatsområdet. Jeg har fået bredere viden om kulturforståelse og interkulturel kommunikation samt viden om vold i nære relationer, udsatte familier, børn og unge. Jeg har viden om de juridiske rammer og menneskerettigheder på området, risikovurdering samt konflikthåndtering og vanskelige samtaler.

Læreruddannet siden 1999: Jeg har udviklet kompetence inden for Tosprogsområdet, frivillighed, forældresamarbejde og inddragelse af lokalsamfundet. Jeg har undervist alle klassetrin og har erfaring med alle aldersgrupper.

Efteruddannelse i forebyggelse af ekstremisme og radikalisering: Jeg har udviklet Konkret viden og færdigheder inden for dette område.

Certifikat fra Socialstyrelsen til at anvende YLS/CMI.

MI Grunduddannelse: Motiverende interview/samtaler.

Aida har været ansat af Børne- og Ungeforvaltningen i det aktuelle samarbejde siden 01.10.2017. Hun har i sit arbejde med både forvaltningen og familien udvist stor professionalisme og engagement. Hun har en naturlig og omsorgsfuld tilgang til de familier, hun arbejder med, hvilket danner grobund for en fin relation mellem hende og familierne, ligesom det danner grobund for et positivt og trygt samarbejde mellem familierne og forvaltningen. Aidas indsats er præget af ordentlighed og respekt for de mennesker, hun møder i sit daglige arbejde.

- Henriette, Børne-og ungerådgiver, Odense kommune

terapeut psykoterapeut odense aida
terapeut psykoterapeut odense aida

Psykoterapeut - Hvad laver sådan en?

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de slås med angst, OCD (tvangstanker), depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning.

Redskabet YLS-CMI

Youth Level of Service - Case Management Inventory (YLS-CMI) er et standardiseret redskab til fagpersoner. Redskabet kan bl.a. bruges til at vurdere risikofaktorer i forbindelse med ungdomskriminalitet. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

YLS-CMI står for Youth Level of Service - Case Management Inventory. Det et standardiseret redskab, der kan bruges i relation til forebyggelse og håndtering af  ungdomskriminalitet.

YLS-CMI kan anvendes af fagpersoner til at vurdere risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer hos kriminelle og kriminalitetstruede unge. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

Aida Mansoor tilbyder YLS-CMI i odense i sin klinik.

Med tankefeltterapi (TFT) og Emotionel frihedsteknik (EFT) får du effektivt bugt med dine symptomer.

Tankefeltterapi/EFT er et enestående effektivt værktøj til at lindre og helt fjerne forskellige former for smerter og ubehag, som mange mennesker kæmper med. Med TFT/EFT har vi hjulpet over 10.000 mennesker med alt mellem stress, musearm, gigt og angst. Metoden virker lige godt på fysiske og psykiske skavanker. På vores kurser lærer du teknikken, så du har muligheden for at hjælpe dig selv og andre, med at få det bedre og slippe for smerter og psykiske ubalancer nemt og enkelt.
PRISER FOR SESSIONER:
Én enkelt behandling: 650,-
Klippekort (5 behandl.): 2750,-

*Selv om vi måske får løst et problem 1. gang, er det vigtigt at følge op med yderligere behandlinger.
Der dukker andre ting op, som har været undertrykt, da det første problem var altoverskyggende.

Alt bestillinger af sessioner til private: Book ydelse her

Aida Mansoor - Konsulent & Psykoterapeut Odense

Facebook - Instagram - Linkedin

Scroll to top