Andre ydelser

Støtteperson til forældre

Jeg tilbyder en støtteperson funktion, når en familien med anden etnisk baggrund end dansk skal have støtte og hjælp:
- Barn eller flere skal anbringes.
- Barn eller flere er anbragt eller
- Hjemgivelse.

Støttet og overvåget Samvær

Jeg tilbyder støttet og overvåget samvær for forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg yder støtte før, under og/eller efter samværet. Jeg overvåger og sikrer at samværet forløber trygt og hensigtsmæssigt for barnet. Jeg leverer en samværsbeskrivelse efter hvert samvær/forløb.

Støtte/kontaktpersonordning

Jeg tilbyder Psykosocialt og pædagogisk udviklingsarbejde med udsatte børn og unge evt. kombineret med familiebehandling. Jeg arbejder målrettet og dokumentere min indsats i forhold til barnet /den unges overordnede handleplan.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Jeg tilbyder denne form for bistand når Forældre med anden etnisk baggrund end dansk har brug for konkret vejledning til at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt. Jeg tager udgangspunkt i handleplanen som rådgiver har udarbejdet.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Jeg tilbyder hjælp eller sparring i forbindelse med konkrete sager.
- Det æresrelaterede konflikter: der findes forskellige konflikttyper, og behov for hjælp kan være meget forskelligartet. Det kan fx være tvangsægteskaber, opdragelsesrejser mm.
- Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Denne from for kontrol kan få konsekvenser for det enkelte barn/ung i form af fx manglende frihed og deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter

Tryk her for at kontakte os for yderligere informationer

KONTAKT MIG

Har I specifikke ønsker om oplæg, så kan de sagtens imødekommes. Kontakt os for nærmere aftale.

Aida Mansoor
Selvstændig konsulent
Børne, unge og familieterapeut

www.aidamansoor.dk
am@www.aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top