aida mansoor

Jeg er børne-, unge og Familieterapeut. Jeg er meget interesseret i sproget og sproget betydningen i/for relationen. Jeg vil skrive min egne tanker om alt mellem himmel og jord inden for terapi. Jeg kan også finde på at dele en god bog eller en god artikel som jeg har læst.

Hvorfor den systemiske tilgang i mine forløb?

Den systemiske tilgang tager udgangspunkt i idéen om, at alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed om, hvordan tingene er. Der findes flere sandheder, fordi vi mennesker oplever tingene forskelligt, idet vi alle har forskellige erfaringer, forståelser og sammenhænge at opleve og forstå …

Hvorfor den systemiske tilgang i mine forløb? Læs mere »

Hvorfor den narrative tilgang i mine forløb?

Narrativ betyder fortælling, og ordet repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv. Den narrative tilgang gør brug af eksternalisering, som indebærer et helt andet sprogbrug, en anden holdning og dermed også en anden forståelse af, hvad der skaber folks problemer. Den måde, hvorpå en min klient omtaler sine problemer, har betydning for, hvordan …

Hvorfor den narrative tilgang i mine forløb? Læs mere »

Hvorfor den løsningsfokuseret tilgang i mine forløb?

“Tag altid udgangspunkt i persons ressourcer.” – Insoo Kim Berg     Denne tilgang lægger vægt på vigtigheden af at se hver enkelt klient som ekspert i at finde sine egne løsninger. Det bringer klientens ressourcer og styrker frem i lyset og bygger på disse. Det handler om at gøre klienten opmærksom på de situationer …

Hvorfor den løsningsfokuseret tilgang i mine forløb? Læs mere »

Æresrelaterede konflikter og Social kontrol eksisterer ikke ..

I mit arbejde med flerkulturelle familier møder jeg individer, der hver især dyrker deres religion og kultur på hver sin måde måder. Jeg har ikke mødt to familier, der før det ens. Jeg bliver hyret til at varetage opgaver i såkaldte “komplekse” familier, eller familier med komplekse problemstillinger. Tja, her kan man spørger sig selv; …

Æresrelaterede konflikter og Social kontrol eksisterer ikke .. Læs mere »