Det Interkulturelle forældresamarbejde

Forskelle i sprog, uddannelsesniveau og kulturelle normer kan give udfordringer i forhold til samarbejdet mellem lærere/pædagoger/fagpersoner og forældre med minoritetsbaggrund.

Mange minoritetsforældre er ikke vant til et tæt forældresamarbejde og anser ikke fx uddannelsesinstitutionen som en samarbejdspartner, men som en autoritet, der skal udøve sit arbejde uafhængigt af forældrene. Generelt forventer forældrene, at skolen kontakter hjemmet, hvis de skal være ekstra opmærksom på en situation.

For at samarbejdet lykkes forudsætter det, at I som professionelle har en viden om kultur og minoritetsforældres baggrund – og at I er bevidste om egen kultur, reaktion og mønstre. Derudover er det altafgørende, at I forholder jer åbent til de konflikter, der måtte opstå i samarbejdet og handle på dem.

Jeg kan hjælp med at I får viden om:

• Hvilke udfordringer der ligger i det interkulturelle forældresamarbejde, og hvordan disse bedst håndteres.
• En forståelse for forældrene, børnene og de unges livsverden: Hvordan er det at vokse op med et ben i to forskellige kulturer?
• Redskaber og metoder til den gode og konstruktive dialog med forældre med minoritetsbaggrund, fx hvordan vi afstemmer vores forventninger.
• En samtaleguide til opstartsmøder med nytilkomne forældre med flygtningebaggrund.

KONTAKT MIG

Aida Mansoor

Selvstændig konsulent & Terapeut
Børne, unge og familieterapeut
Vestergade 39A, 2. sal
5000 Odense C

www.aidamansoor.dk
am@aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top