Foredrag og oplæg

Jeg kommer gerne og holder et foredrag el. oplæg om bl.a. følgende:

- At være flygtning (krig og flugt):
Ens for alle flygtninge er, at de var tvunget til at forlade deres land, for at overleve. Her kommer vi bl.a. ind på, Hvorfor flygter de? Hvad kommer de fra? hvad er forskellen på en flygtning, Indvandrere, migrant, Asylansøger, familiesammenført til flygtning, eksiltilværelsen mm.

- Traumatiserede børn i daginstitutioner og skole:
Hvad er traume, hvem kan blive ramt? Hvad skal man som fagperson være opmærksom på i forhold til at spotte tegn på traume. Kan man lave en forebyggende indsats som kan implementeres i daginstitutioner og skoler.

- Forældrerollen i et nyt land og ny kultur:
Hvilke udfordringer har flygtningeforældre i et nyt land, som er meget anderledes end deres eget. Det handler om ny kultur, normer, værdier, traditioner mm. Hvordan kan de agere i den ny rolle? Hvordan kan vi som fagpersoner støtte den i den proces?

- At være ung, nyt land, og ny identitet:
Unge med anden etnisk baggrund end dansk skal - sammenlignet med andre unge- forholde sig til en række vanskelige forhold. Fx at være flygtning, i eksil, tæt på traume og pårørende. Denne nye tilværelse indebærer ofte sorg, afsavn, forvirring og tab af identitet. Hvordan kan man som fagperson støtte disse unge til en sund trivsel, og i samarbejde med forældrene.

- Traumer og traumehåndtering:
Her drøfter vi bl.a., hvad traume er, symptomer, former/grad af traume, hvem kan blive ramt? Hvad skal man som fagperson være opmærksom på i forhold til at spotte tegn på traume. Kan man lave en forebyggende indsats som kan implementeres i daginstitutioner og skoler.

- Håndtering af Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol:
Vi drøfter, definitionen på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Hvorfor opstår æresrelaterede konflikter, hvad siger loven, og hvordan kan man som fagperson støtte disse unge i sager om æresrelaterede konflikter.

- At bruge en tolk (håndtering og effekt):
Hvor mange sprog er der, dialekter – hvad er det? etiske overvejelser, hvad er en god tolk, hvad skal man være opmærksom på, når man som fagperson benytte en tolk i samtalerne.

Skræddersyet oplæg efter behov

Har I specifikke ønsker om oplæg, så kan de sagtens imødekommes. Kontakt os for nærmere aftale.

KONTAKT MIG

Konsulent ydelser tilbydes kommunale og sociale organisationer

Aida Mansoor
Selvstændig konsulent
Børne, unge og familieterapeut

www.aidamansoor.dk
am@www.aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top