Aida Mansoor – selvstændig konsulent og terapeut

Mere end 17 års erfaring med etniske minoritetsfamilier og udsatte familier

• Uddannet Psykoterapeut: Diplom i familieterapi, hvor jeg har udviklet teoretisk og praktiske kompetence til at arbejde med grundlæggende familieterapeutiske tilgange med udgangspunkt i systemisk tænkning og Reflekterende processer i samtalepraksis samt Løsningsorienteret terapi og Narrativ Praksis.

• Uddannet TFT/EFT terapeut (grunduddannelse og overbygningen): TFT bruger kombinationer fra meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med let fingerbankning, efter bestemte mønstre. Dette gøres imens man fokuserer på det ubehag eller den smerte man har til de forsvinder

• Diplom i DSA samt DSA-vejleder uddannelse: Jeg har udviklet kompetencer til at varetage sprogpædagogiske, formidlings- og rådgivningsopgaver i forbindelse med fx undervisning og vejledning i dansk som andetsprog, sproglig evaluering og sprogplanlægning i institutioner og virksomheder.

• Diplom i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledning (DUEK): Jeg har udviklet teoretiske og praktiske kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse og om valg af erhverv. Borgerens interesser og personlige forudsætninger inddrages, men løbende indblik i den samfundsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

• Diplom i æresrelaterede konflikter: Jeg har udviklet teoretiske og praktiske kompetence til at arbejde med begrebet og indsatsområdet. Jeg har fået bredere viden om kulturforståelse og interkulturel kommunikation samt viden om vold i nære relationer, udsatte familier, børn og unge. Jeg har viden om de juridiske rammer og menneskerettigheder på området, risikovurdering samt konflikthåndtering og vanskelige samtaler.

• Læreruddannet siden 1999: Jeg har udviklet kompetence inden for Tosprogsområdet, frivillighed, forældresamarbejde og inddragelse af lokalsamfundet. Jeg har undervist alle klassetrin og har erfaring med alle aldersgrupper.

• Efteruddannelse i forebyggelse af ekstremisme og radikalisering: Jeg har udviklet Konkret viden og færdigheder inden for dette område.

• Certifikat fra Socialstyrelsen til at anvende YLS/CMI.

• MI Grunduddannelse: Motiverende interview/samtaler.

KONTAKT MIG

Aida Mansoor

Selvstændig konsulent & Terapeut
Børne, unge og familieterapeut
Åløkke Allé 5-7
5000 Odense C

www.aidamansoor.dk
am@aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top