Sprogstimulering og DSA

Dansk som andetsprog er et fag og rummer en sproglig og en kulturel dimension:

Den sproglige dimension

Med udgangspunkt i elevens sproglige forudsætninger og behov, skal der arbejdes med de kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug samt viden om sprogtilegnelse og egen læring.

Den kulturelle dimension

Fagets kulturelle dimension sætter fokus på væsentlige træk ved dansk kultur og samfundsforhold, sat i relation til elevernes flerkulturelle baggrund. Undervisningen skal såle- des bidrage til udviklingen af elevens sproglige og kulturelle identitet, som en afgørende forudsætning for et ligeværdigt og aktivt liv som borger i det danske samfund.

Jeg kan hjælpe med at få:

• Overblik over lovgivning og bekendtgørelse indenfor tosprogsområdet.
• Obligatorisk sprogstimulering (Børnehavealderen - bl.a. folkeskolelovens § 4 a)
• Inddragelse af forældre i sprogstimulerings aktiviteter.
• Vejledning og Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever.
• Overgang til almenklasser, brobygning og samarbejde.
• Overgang fra børnehave til skole.
• Modtagelse og undervisning af nyankomne elever.
• Viden om andetsprogstilegnelse.

KONTAKT MIG

Aida Mansoor

Selvstændig konsulent & Terapeut
Børne, unge og familieterapeut

www.aidamansoor.dk
am@aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top