Supervision - Optimerer jeres indsats

Supervision til fagpersoner både som enkeltpersoner og kollegagrupper.

Vi tilbyder et struktureret refleksions- og læringsrum, hvor der reflekteres over de faglige og personlige udfordring i at arbejde professionelt med børn, unge og voksne, der er sårbare og har svære livsvilkår. Det kan være i forhold til socialt udsatte familier med anden etnisk baggrund eller i forhold til flygtningefamilier.

Vi kan tage udgangspunkt i en konkret sag, eller i generelle udfordringer, som kendetegne disse målgrupper.

Det er også i den grad vigtigt, at man fra tid til anden bør stille dette spørgsmål, og gerne i et åbnet forum: ”Tjener vi vores klienter/borgere, som vi bør og gerne vil?

Hvordan tjener vi dem bedst? Hvad betyder det for os, hvis vi ikke slår til? Vi har set mange situationer, hvor man som behandler/rådgivers mm. har et ønske om, at skabe et positivt resultat, overtrumfer klientens/borgerens ønsker. Vi støder også på situationer, hvor behandlerens/rådgiverens succeskriterier er langt mere ambitiøse end klientens/borgerens.

Vores form for supervision tilbyder jer som fagpersoner mulighed for, at skabe overblik, samt faglige og personlige læring, og mulighed for, at øge kvaliteten af det faglige arbejde, I foretager jer.

KONTAKT MIG

Konsulent ydelser tilbydes kommunale og sociale organisationer

Aida Mansoor
Selvstændig konsulent
Børne, unge og familieterapeut

www.aidamansoor.dk
am@www.aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top