Traume

Ordet traume dækker følger af voldsomme oplevelser, både fysiske og psykiske.

Traumer kan komme til udtryk på mange forskellige måder, blandt andet som søvnløshed, mareridt, koncentrationsbesvær, depression, stress, angst, pludselige vredesudbrud, isolation osv. Derudover kan traumer også komme til udtryk via fysiske smerter, såsom hovedpine, muskelspændinger etc.

Det anslås i en undersøgelse fra 2013 om indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark, at der i Danmark findes mellem 30.000 og 45.000 flygtninge, der lever med traumer, hvilket svarer til ca. 30-50 pct. af danske flygtninge. 96 kommuner deltog i undersøgelsen, som er udarbejdet af LG Insight.

Traumeoplevelser hos et familiemedlem kan desværre berøre og påvirke hele familien. Børn af flygtningeforældre kan være voldsomt påvirkede af forældrenes traumatiske oplevelser og udvikle (sekundær)traumer, hvilket kan få store konsekvenser for opvæksten.

Jeg kan hjælp med at I får viden om:

• Traume, sekundær traumatisering, symptomer på traume.
• Opmærksomhedspunkter til en tidlig opsporing af flygtningebørn og unge med traume.
• Redskaber til at kunne undervise traumatiseret børn/unge.
• Livets træ (samtale-redskab).
• Samarbejde med traumatiserede forældre.

KONTAKT MIG

Aida Mansoor

Selvstændig konsulent & Terapeut
Børne, unge og familieterapeut

www.aidamansoor.dk
am@aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top