Tværkulturel konfliktmægling

Konflikter er noget, alle oplever. Det kan opstå hvor som helst og når som helst - på arbejdspladsen, i hjemmet og i skolen.

Mange oplever uenigheder, uden at det nødvendigvis behøver at være en konflikt, og den løses som regel hurtigt. Konflikten opstår, idet der opleves ubehagelige følelser overfor et andet menneske, og når man føler sig angrebet.

En konflikt kan både opstå og opløse sig på baggrund af den kommunikation, man udsender. Et nedstirrende blik kan lede til irritation hos den nedstirrede, og en kærlig berøring kan vise modparten, at der ikke menes noget ondt trods uenigheden.

Sproget kan optrappe en konflikt, hvis der f.eks. bebrejdes, vurderes, kritiseres, generaliseres og fortolkes.

Vi bruger den tværkulturel konfliktmægling, som et middel til at løse nogle af de familieproblemer, der kan opstå blandt familier med anden etnisk baggrund end Dansk.

Vi tilrettelægger samtaler, hvor vi har fokus på sammenhænge. Vi er optaget af, at den måde, som folk handler på, hænger sammen med, hvordan de lever deres kultur. Det, der umiddelbart fremstår som fremmedartet og måske problematisk, rummer en indre sammenhæng, som vi måske ikke lige kan få øje på.

Når vi fokuserer på, hvordan folk har lært at leve, som de gør, bliver man samtidig opmærksom på de værdier, som hen ad vejen er blevet vigtige- og ud fra en forståelse af dette, bliver det muligt at vi sammen udvikler nye veje.

Skræddersyet oplæg efter behov

Har I specifikke ønsker om oplæg, så kan de sagtens imødekommes. Kontakt os for nærmere aftale.

KONTAKT MIG

Har I specifikke ønsker om oplæg, så kan de sagtens imødekommes. Kontakt os for nærmere aftale.

Aida Mansoor
Selvstændig konsulent
Børne, unge og familieterapeut

www.aidamansoor.dk
am@www.aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top