Ydelse omfattet Serviceloven

1. Professionel Kontaktperson/Familiekontaktperson (§52, stk.3, pkt.6+3)

Jeg tilbyder Psykosocialt og pædagogisk udviklingsarbejde med udsatte børn og unge evt. kombineret med familiebehandling. Jeg arbejder målrettet og dokumentere min indsats i forhold til barnet /den unges overordnede handleplan.

2. Støtteperson til forældre med anbragte børn (§52, stk.3) - Læs mere her

Jeg tilbyder en støtteperson funktion, når en familien med anden etnisk baggrund end dansk skal have støtte og hjælp:
- Barn eller flere skal anbringes.
- Barn eller flere er anbragt eller
- Hjemgivelse.

3. Støttet samvær (§71, stk.2) og overvåget Samvær (§71, stk.3, pkt.1)

Jeg tilbyder støttet og overvåget samvær for forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg yder støtte før, under og/eller efter samværet. Jeg overvåger og sikrer at samværet forløber trygt og hensigtsmæssigt for barnet. Jeg leverer en samværsbeskrivelse efter hvert samvær/forløb.

4. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§52, stk.3, pkt.2)

Jeg tilbyder denne form for bistand når Forældre med anden etnisk baggrund end dansk har brug for konkret vejledning til at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt. Jeg tager udgangspunkt i handleplanen som rådgiver har udarbejdet.

KONTAKT MIG

Aida Mansoor

Selvstændig konsulent & Terapeut
Børne, unge og familieterapeut

www.aidamansoor.dk
am@aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top