YLS-CMI Forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet (12-18 år) 1

YLS-CMI

Forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet (12-18 år)

Hvad er YLS-CMI ?

YLS-CMI står for Youth Level of Service - Case Management Inventory.
YLS-CMI er forskningsmæssigt valideret. Det et standardiseret redskab, der kan bruges i relation til forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet.

Jeg anvender redskabet YLS-CMI til at vurdere risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer hos kriminelle og kriminalitetstruede unge. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

Jeg kan hjælpe med at få afklaret om den unges risiko/behov inden bestemte overordnede risikofaktorer, f.eks. om en ung i forhold til relationer til omgangskreds har lavt, middel eller højt risikoniveau. Endvidere kan der beregnes en samlet score, efter hvilken de unge kan inddeles i fire grupper: lav, middel, høj og meget høj. Grupperne angiver risikoen for tilbagefald til kriminalitet.

Inddeling af de unge i forskellige risikogrupper ved hjælp af YLS-CMI giver blandt andet mulighed for at adskille unge med forskelligt risikoniveau og dermed undgå "smitteeffekt".

KONTAKT MIG

Aida Mansoor

Selvstændig konsulent & Terapeut
Børne, unge og familieterapeut

www.aidamansoor.dk
am@aidamansoor.dk
Tlf. 93600558

Cvr.nr. 32734553

Scroll to top